Flaga Polski i Ukrainy na SOBIESKIEGO 100Na przełomie 1 i 2 marca 2022 na budynku należącym do Federacji Rosyjskiej pojawiła się flaga Polski oraz Ukrainy. Wpływ na to miała decyzja miasta st. Warszawy związana z przejęciem terenu potocznie nazywanego „Szpiegowa” celem urządzenia tam mieszkań dla Ukraińskich uchodźców.

Instagram https://instagram.com/gourbexpl
Facebook https://fb.com/gourbexpl
Materiał z marca 2022