Odwiedzony przez nas Radiowy Ośrodek Nadawczy powstał w latach 50. Jako jedyny obiekt w Polsce w tamtych czasach, był przystosowany do rozpowszechniania programów radiowych w zakresie fal krótkich. Dzięki nadawaniu transmisji poza tereny kraju stał się ważnym punktem strategicznym w czasach PRL-u.

Strona 1 z 2

© 2017 Digital Best Solutions. All Rights Reserved.